Правни бележки

Условия за ползване и ограничения

Българска Биоградина
Българска Биоградина

Общи условия

Достъпвайки нашия сайт https://craftzone.bio/juice-sambucus-aronia/ Вие се съгласявате и обвързвате с настоящите Условия за ползване и имащите отношение към тях законови разпоредби. Безрезервно поемате отговорност за тяхното спазване и съблюдаване. Ако по дадена причина не сте съгласни с каквато и да е част от настоящите Условия за ползване, трябва незабавно да напуснете сайта и нямате право да го използвате повторно.

Този сайт е собственост на Българска Биоградина, предоставената в него информация има за цел единствено да улесни комуникацията с нас и да подобри нашето представяне на пазара. Всички материали в сайта са защитени от Закона за авторско право и сродните му права.

Без изрично писмено разрешение абсолютно нямате право да копирате или изменяте предоставената в сайта текстова, графична, аудио и видео информация; да използвате информацията с комерсиална цел; да я оповестявате публично с комерсиална или некомерсиална цел; да предприемате опити за вмешателство в сайта; да заличавате всякакви отличителни забележки за авторство по предоставените информационни материали; да прехвърляте информацията на трето лице или да я копирате.

Лични данни

В политиката на Българска Биоградина е заложено да се отнася поверително към всяка информация, която е възможно да съберем относно Вас докато използвате нашия сайт https://craftzone.bio/juice-sambucus-aronia/. Изискваме и обработваме лична информация, само когато това е наистина необходимо за нашите услуги. Събираме я по честен и законен начин с Вашето знание и съгласие. Информираме Ви защо ни е необходима и как ще бъде използвана.

Ако се наложи по дадена причина да съхраняваме събрана от нас информация, това ще бъде извършвано единствено с оглед на заявените от Вас услуги и ще продължи докато казусът не изгуби смисъл или давност. Всяка съхранявана информация ще бъде защитена с комерсиално приетите средства за защита от загуба и посегателство, както и срещу неоторизиран достъп, публично оповестяване, копиране, изменение или неправомерна употреба. Публично или с трети лица не разкриваме никава идентифицираща личността информация, освен ако това не бъде изискано от закона.

Вие имате право да откажете предоставянето на лична информация, съзнавайки че това може да ни попречи адекватно да Ви предоставим някои от нашите услуги. Имате право при поискване да получите цялата Ваша лична информация при нас, както и да изисквате тя да бъде безрезервно заличена.

Освобождаване от отговорност

Всички информационни материали в сайта следва да се приемат във вида, в който са предоставени. Българска Биоградина не дава никакви гаранции, по подразбиране или изрично упоменати, и с настоящето се освобождава от отговорност включително, но и не само, към гаранции или условия по подразбиране за продаваемост, за пригодност за определена цел, за ненакърняване на интелектуална собственост или други правни нарушения.

В допълнение Българска Биоградина не гарантира и не предявява претенции относно точността на информацията в сайта, последствията от всяка тяхна употреба извън сайта, надежността на информационните материали във външни сайтове, свързани към настоящия.

Ограничения

В никакъв случай Българска Биоградина не може да поеме отговорност за щети (включително, но и не само, щети от загуба на данни или пропуснати ползи в следствие прекъсване достъпността или техническата изправност на сайта), произлизащи от употребата или невъзможността за употреба на информационните материали в настоящия сайт, дори и в случаите когато Българска Биоградина или негови официални представители са информирани устно или писмено за възможността от подобни щети.

Гаранциите по подразбиране и отговорността за причинени щети не се признават и позволяват от някои юрисдикции, поради което е възможно горните ограничения и освобождаване от отговорност да не се отнася за Вас.

Външни препратки

Българска Биоградина не контролира всички останали сайтове, към които има препратки в настоящия сайт, с което не поема отговорност за съдържанието на тези сайтове. Използването на препратка към външен сайт не предполага администрирането му от Българска Биоградина. Посещаването и ползването на тези сайтове става на Ваш риск.